Твърдица – Шивачево

„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД възстанови трафика на товари и пътници в междугарието Твърдица – Шивачево на 25.03.2021 г.

В рамките на 10 дни, „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД (ТСВ ЕАД) възстанови разрушеният железния път в междугарието Твърдица – Шивачево, от км 257+250 до 260+650, част от 3-та главна жп линия София – Карлово – Бургас.

*На 12 март 2021 г. в 17.05 ч. участъка от 3400 м железен път в междугарието бе сериозно разрушен от дерайлирала вагонна товарна композиция, превозваща пясък.

В деня след аварията, представители на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт – извършиха инспекция за установяване на причините за произшествието. 

Управителят на железопътната инфраструктура в България – Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), сформира работна група и възложи на ТСВ ЕАД, като дружество с опит и работило по редица възстановителни мероприятия след подобни аварии през годините, да създаде организация за незабавно стартиране на дейностите по възстановяване на щетите.  

На сформирания щаб, на който присъстваха и служители и специалисти на двете дружества от подразделенията им в гр. Пловдив, се поставиха неотложните задачи за изпълнение.

Техниката на, която бе използвана за ремонта, бе:

  •  3 бр. – Пътеполагащ кран УК 25 18;
  •  3 бр. МПД;
  •  3 бр. Дизелови локомотиви;
  • Траверсоподбивна машина;
  • Баластопланираща машина;
  • Автогрейдер;
  • Комбиниран багер и др. малка жп механизация.

При непрекъснат режим на работа в тежки метеорологични условия – дъжд, снеговалежи и минусови температури, изпълни следните дейности:

  • Механизиран  демонтаж на разрушения железен път;
  • Полагане на нов железен път;
  • Привеждане съгласно техническите изисквания по ос и ниво на железния път в междугарието.

          Въпреки напрегнатия режим на работа, специалистите ни извършиха всички необходими мероприятия по успешното възстановяване на движението в оказания срок.

           Създадената оптимална организация на работа направи възможно приключването на аварийния ремонт на 25.03.2021 г., – срока посочен от възложителя ДП”НК ЖИ”.

          След инспекция, извършена от компетентни специалисти, движението в междугарието бе възстановено в 17.36 часа.

Scroll to Top