Рехабилитация на контактната мрежа

Рехабилитация на контактната мрежа от км. 363+500 до км.365+200 по 2-ра главна жп линия София – Горна Оряховица – Варна в междугарието Попово – Дралфа

Възложител: ДП „НКЖИ“

Бившата гара Караджата, електрифицирана и пусната в редовна експлоатация през 1986 г. е закрита през 2004 г., а статута й е променен в жп спирка. Железния път на второстепенните неизползваеми коловози са бракувани и демонтирани. Сигнализацията и устройствата за безопасност на движението са преустроени за междугарие, като единствено контактната мрежа не бе реконструирана в съответствие с настъпилата промяна, което обуславя и необходимостта от ремонт на отсечката.

Специалистите на ТСВ ЕАД от клон Горна Оряховица, работиха по преустройството на контактна мрежа с разстояние 2,6 км., в междугарието, включващо: Демонтаж на всички гъвкави напречници и преминаване на единична стълбовна линия; Демонтаж на всички стари стълбове и монтаж на нови метални стълбове на габаритно разстояние от оста на железния път; Смяна на всички конзоли, закрепвания и заземления на двете полета в зоната на спирката; Смяна на контактен проводник, носещо въже, струни и струнни клеми на двете полета в зоната на спирката; Смяна на средни анкеровки; Механизирана подмяна на траверси с траверсоподбивна машина; Ремонт на 2 бр. перони; Изграждане на ново осветление и видеонаблюдение на перони – 2 бр. Прехвърляне на съществуващ оптичен кабел по новите стълбове – 1400 м.; Разрушаване на сградите на приемното здание, магазията, тоалетната и два броя стрелкови кабини включително натоварване и извозване на отпадъци до депо, направа на вертикална планировка на терена; Изграждане на навес за пътници и др. Основните строително-монтажни работи се изпълниха в условията на влакови и електрически прозорци. ТСВ ЕАД предаде обекта на възложителя – НК „Железопътна инфраструктура“ в срок, през месец ноември 2023 г.

Scroll to Top