Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора

Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора 2022г.

Възложител: „ВХД“ АД

Основни дейности на обекта:

  • Изграждане на нови перони включително челни стени, рампи, стълбища, перонна настилка– 3 бр.;
  • Преустройство на контактна мрежа – 2 коловоза;
  • Полагане на нова гумирана настилка за пешеходни прелези – 8 бр.;
  • Преустройство на 3-ти глух коловоз с направа на отводняване – 1 бр.;
  • Направа на тръбоканална мрежа – 2400 м.
Scroll to Top