Подновяване на железния път Храбърско – Разменна

Механизирано подновяване на железния път от км 31+400 до км 33+884 с дължина 2 484 м и от км 34+544 до км 38+302 с Дължина З 758 м, с обща дължина 6 242 м, в междугарието Храбърско — Разменна по 6-та жп линия, с материали 2-ра употреба на възложителя

Възложител: ДП „НКЖИ“

Удостоверение за добро изпълнение

Scroll to Top