Механизирано подновяване на железен път

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Образцов чифлик – Ястребово от км. 11+064 до км. 21+550 с дължина 10 486 метра

Възложител: ДП „НКЖИ“

Основни дейности на обекта:

 • Механизирано подновяване на железния път – 10 485 м
 • Баластиране, планиране и нивелации на железен път– 10 485 м
 • Направа на безнаставов релсов път и неутрализация с направа на електроконтактни и алуминотермитни заварки– 10 485 м
 • Механизирано пресяване на баластовата призма– 10 485 м
 • Ремонт на водостоци – 5 бр.
 • Ремонт на перон на спирка Червена вода – 1 бр.
 • Направа на земни канавки – 8325 м
 • Демонтаж на стара контактна мрежа включително стълбове и фундаменти – 11,55 км
 • Изграждане на нова контактна мрежа, включително нови стълбове и фундаменти – 11,55 км
 • Монтаж табло в ТПС Червена вода за реализиране на дистанционното управление и сигнализация на моторните разединители с възможност за управление през SCADA, изграждане на управление и изграждане на връзка – 1 бр.
 • Изграждане на АПУ на прелез включително доставка и монтаж на нова апаратура, изграждане на видеонаблюдение, осветление и електрозахранване – 1 бр.
Scroll to Top