Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

№ на електронната преписка: 05852-2020-0003

УИН на преписката в АОП: 05852-2020-0003

Дата на публикуване: 23 март, 2020 12:00 am

Срок за получаване на оферти: 29 април, 2020 4:00 pm

Дата на отваряне на офертите: 30 април, 2020 11:00 am

Вид на процедурата:  Публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

      Документи:

      Scroll to Top