Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”

№ на електронната преписка: 05852-2019-0002

УИН на преписката в АОП: 05852-2019-0002

Дата на публикуване: 1 октомври, 2019 12:00 am

Срок за получаване на оферти: 14 октомври, 2019 4:00 pm

Дата на отваряне на офертите: 16 октомври, 2019 11:00 am

Вид на процедурата:  Публично състезание 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД”

Документи:

Scroll to Top