Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД“ /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0002/

№ на електронната преписка: 05852-2020-0002

УИН на преписката в АОП: 05852-2020-0002

Дата на публикуване: 10 март, 2020 12:00 am

Срок за получаване на оферти: 31 март, 2020 4:30 pm

Дата на отваряне на офертите: 2 април, 2020 11:00 am

Вид на процедурата:  Публично състезание за възлагане на обществена поръчка 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД“ /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0002/

Scroll to Top