Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД“

№ на електронната преписка: 05852-2020-0004

УИН на преписката в АОП: 05852-2020-0004

Дата на публикуване: 30 март, 2020 12:00 am

Срок за получаване на оферти: 8 май, 2020 4:00 pm

Дата на отваряне на офертите: 11 май, 2020 11:00 am

Вид на процедурата:  Oбществена поръчка по реда на ЗОП 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД“

Scroll to Top