Новини

Работна среща във ВСУ „Любен Каравелов“

На 21 март 2023 г. инж. Иван Омайски - заместник-изпънителен директор на ТСВ ЕАД и инж. Цветомир Русанов - ръководител отдел „ОРС“ проведоха работна среща с ръководството на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ - гр. София.
Целта на разговорите бе желанието от страна на дружеството за сближаване на двете организации, както и набиране на кадри - млади специалисти учещи и завършващи висшето строително училище. Инж. Омайски запозна доцент д-р инж. Анита Хандрулева – ректор на учебното заведение, с историята, дейността, клоновата мрежа на ТСВ ЕАД - разположена на територията на цялата страна и необходимостта от професионални кадри на дружеството.

Проведени бяха срещи и с инж. Антон Ангелов – ръководител на центъра за професионално обучение към училището, който запозна присъстващите с обучението провеждащо се в центъра, което е в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и е лицензиран да извършва и удостоверява професионално обучение в областта на строителството с придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии и 29 специалности.

След разговорите двете страни се договориха, че в най-кратки срокове ще подпишат Меморандум за сътрудничество, който ще обхваща съвместна дейност в областта на образованието, реализацията на младите специалисти и провеждане на стажове на студенти във всички стуктори на дружеството.