Новини

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД ПОДПИСА НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ СТРУКТУРИ В ДРУЖЕСТВОТО

На 20 юли 2022 г., беше подписан новият Колективен трудов договор (КТД) в ТСВ ЕАД, с период на действие – две години.

В него се предвижда увеличение на социалните разходи по план сметката, в съответствие с нарастването на минималната работна заплата в страната.

Новият КТД беше подписан от изпълнителния директор на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, инж. Иво Янакиев и от председателите на:

- „Съюз на транспортните синдикати в България“ към КНСБ;

               - Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“.

Финализирането на процедурата по подготовка, преговори и подписване на нов КТД е доказателство за постигнати добри резултати и баланс между интересите както на работодателя, така и на служителите и работниците в дружеството.