Новини

ДЕН НА КАРИЕРАТА ВЪВ ВТУ„ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ И ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021 -2022 ГОДИНА

На 13 септември 2021 година във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе традиционното изложение на фирми „Ден на кариерата”,  организирано от транспортното училище, в което за поредна година ТСВ ЕАД взе участие.