Бъдещо поколение инженери на посещение в ТСВ ЕАД

Днес, 4-та група от 158 ДГ, Зора заедно със своите възпитателки: г-жа Найденова, г-жа Евгениева и г-жа Тончева – директор на градината посетиха ТСВ ЕАД. Инж. Иван Омайски – заместник-изпълнителен директор на дружеството, посрещна бъдещите железничари, с Добре дошли и след кратък инструктаж по безопасност им направи обиколка в двора и ремонтното хале, където, както […]

ТСВ ЕАД, ДОМАКИН НА РОБЕЛ РОУДШОУ 2024

В периода 15-16 април 2024 година „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, за пореден път бе домакин на фирма ROBEL, която представи на живо машините си, за всяка работа по релсов път. На събитието присъстваха редица колеги и партньори от държавния и частен железопътно – строителен бранш, преподаватели и студенти от ВТУ „Тодор Каблешков“, УАСГ и

Scroll to Top