Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДПТСВ за период от 3 години, по обособени позиции: -Позиция №1 Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Позиция №2 Кредитна линия с размер 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДПТСВ за период от 3 години, по обособени позиции: -Позиция №1 Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Позиция №2 Кредитна линия с размер 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева"
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1, т.12,чл.178-181 от ЗОП с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на ДПТСВ за период от 3 години, по обособени позиции: -Позиция №1 Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Позиция №2 Кредитна линия с размер 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедура 17.4.2018 967.86KB
Документация за участие 17.04.2018 480.5KB
еЕЕДОП на възложителя в *.pfd формат 17.04.2018 83.66KB
Разяснение по чл. 180, ал.1 от ЗОП 19.04.2018 888.33KB
Указание на АОП за попълване на еЕЕДОП 17.04.2018 6.09MB
Съобщение за отварянe и оповестяване на ценово предложение 01.06.2018 514.43KB
Решение №3/08.06.2018 г., за определяне на изпълнител на обществена поръчка 08.06.2018 514.43KB
Обявление за възлагане на поръчка 31.07.2018 3.4MB
Обявление за възлагане на поръчка - позиция №2 3.07.2018 1.17MB
еЕЕДОП на възложителя в *.xml формат 23.04.2019 102.64KB
Обявление 17.4.2018 4.19MB
Протокол №2 от работата на комисията 1.6.2018 5.54MB
Протокол №1 от работата на комисията 16.5.2018 5.39MB
Протокол №3 от работата на комисията 08.06.2018 6.64MB
Решение №3 за определяне на изпълнител 08.06.2018 1.09MB
Договор-Позиция №1 Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане 3.7.2018 9.87MB
Договор-Позиция №2 Кредитна линия с размер до 750 000 лева 31.7.2018 7.87MB
Обявление за приключване на договор на обществена поръчка /Позиция №1 Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане/ 12.08.2021 1.92MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /Позиция №2 Кредитна линия с размер до 750 000.00 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева. 16.08.2021 2.72MB