ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, РАБОТНИ ОБУВКИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, РАБОТНИ ОБУВКИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА"
Назад

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО, РАБОТНИ ОБУВКИ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №15/30.09.2014 г. [ 01.10.2014 60.74KB
Обявление, вписано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 01.10.2014 122.56KB
Документация за участие 01.10.2014 860KB
Приложение №4 - Разпределение работно облеклo 01.10.2014 100KB
Приложение №5 Разпределение работни обувки 01.10.2014 64KB
Приложение №6 - Разпределение лични предпазни средства 01.10.2014 63KB
Разяснение по документацията за участие, на основание чл.29, ал.2 от ЗОП 23.10.2014 3.29MB
Протокол № 1 от заседание на комисията 05.11.2014 4.02MB
Решение №17/06.11.2014 г. 06.11.2014 1.27MB
Протокол № 2 от заседание на комисията 25.11.2014 7.65MB
Решение за прекратяване 25.11.2014 84.31KB
Информация за освобождаване на гаранция за участие 08.01.2015 55.5KB