ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”
Назад

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 4/17.04.2015 год. 17.04.2015 991.13KB
Обявление от 17.04.2015 год. 17.04.2015 7.6MB
Документация за участие 17.04.2015 716KB
Разяснение по документация за участие 14.05.2015 1.29MB
Решение за промяна 18.05.2015 1.37MB
Протокол 1 23.06.2015 4.1MB
Протокол № 2 от 25.06.2015 год 26.06.2015 2.79MB
Съобщение за отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на участниците 26.06.2015 671.04KB
Протокол №3 от 01.07.2015 год . 03.07.2015 2.85MB
Протокол №4 от 15.07.2015 год. за работата на комисията 27.07.2015 4.75MB
Решение №18 от 24.07.2015 год. за класиране на изпълнител на предмета на поръчката 27.07.2015 3.74MB
Договор за осъществяване на охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ 13.08.2015 6.69MB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 15.09.2015 383.81KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 21.01.2016 437.45KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 25.01.2016 463.66KB
Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка 23.11.2017 890.11KB