ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работни обувки”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работни обувки”
Назад

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на работни обувки”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 7/15.05.2015 г.Решение № 7/15.05.2015 г. 15.05.2015 1.43MB
Покани за участие 1-ва 15.05.2015 3.75MB
Покани за участие 2-ра 15.05.2015 3.73MB
Приложения 15.05.2015 13.6MB
Протокол №1 02.06.2015 2.5MB
Протокол №2 02.06.2015 2.74MB
Доклад от работата на комисията 02.06.2015 4.88MB
Решение №9 02.06.2015 582.57KB
Договор работни обувки 02.06.2015 7.98MB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП 19.04.2016 359.7KB