Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по ред на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: „ Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по ред на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: „ Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ”
Назад

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по ред на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: „ Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №11/10.06.2015 год 10.06.2015 1.66MB
Пор Борсов договор 06.07.2015 8.18MB
Обявление за възложена поръчка 06.07.2015 2.2MB
Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка 20.07.2017 936.03KB