Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 6 броя нисък клас"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 6 броя нисък клас"
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 6 броя нисък клас"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 19 от 07.09.2015 г. за откриване на процедурата 08.09.2015 1.01MB
Обявление 08.09.2015 4.66MB
Документация за участие 08.09.2015 443KB
Протокол №1 за работата на комисията от 05.10.2015 г 06.10.2015 3.08MB
Съобщение за отваряне на плик №3 предлагана цена от участника 06.10.2015 485.63KB
Протокол No 2 за работата на комисията от 9.10.2015 13.10.2015 1.15MB
Решение No 21 за класиране на учстниците и избор на изпълнител 14.10.2015 671.64KB
Договор No Д-192/03.11.2015 г. 05.11.2015 13.85MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 13.01.2016 804.21KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП 13.01.2016 1.08MB