Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за леките автомобили, собственост на ДП ТСВ”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за леките автомобили, собственост на ДП ТСВ”
Назад

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за леките автомобили, собственост на ДП ТСВ”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 26.01.2016 2.5MB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т.15 от ЗОП 03.01.2019 1.48MB