Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 10 броя нисък клас"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 10 броя нисък клас"
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на високопроходими автомобили 10 броя нисък клас"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедура 25.03.2016 1.01MB
Обявление 25.03.2016 4.62MB
Документация за участие 25.03.2016 447.5KB
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП 14.04.2016 645.47KB
Протокол No1 от заседанието на комисията 27.04.2016 2.63MB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците 27.04.2016 550.28KB
Протокол №2 от заседанието на комисията 10.06.2016 1.23MB
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител 10.06.2016 668.26KB
Договор 07.06.2016 11.17MB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 22.06.2016 341.38KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 06.10.2016 1021.41KB