ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни препарати – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни препарати – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки
Назад

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни препарати – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДП ТСВ” Уникален № на поръчката в регистъра на Агенцията по обществени поръчки

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Обявление от 04.10.2016 год. 04.10.2016 569.01KB
Документация за участие 04.10.2016 1.2MB
Стандартен образец на ЕЕДОП 04.10.2016 235KB
Разяснение по чл.180, ал.1 от ЗОП 04.10.2016 569.17KB
Разяснение по чл. 180, ал.1 от ЗОП 14.10.2016 623.29KB
Разясненние по чл.180, ал.1 от ЗОП 20.10.2016 1.23MB
Протокол № 1 от работата на комисията 24.10.2016 4.18MB
Протокол № 2 от работата на комисията 02.11.2016 3.43MB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 21.11.2016 460.7KB
Протокол № 3 от работата на комисията 21.11.2016 2.26MB
Решение №11/01.12.2016 год., за определяне на изпълнител 01.12.2016 727.86KB
Договор 01.02.2017 6.56MB
Обявление за възлагане на поръчка 01.02.2017 3.58MB
Обявление за приключен договор 13.11.2019 75.7KB