ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави“

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави“
Назад

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ: Застраховка „Гражданска отговорност на предприятия и фирми, експлоатиращи жп състави“

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 5/16.03.2017 г., за откриване на процедурата 16.03.2017 1.31MB
Покана 16.03.2017 18.25MB
Разяснение 29.03.2017 462.92KB
Протокол № 1 за работата на комисията от 06.04.2017 год. 18.04.2017 2.59MB
Протокол № 2 за работата на комисията от 06.04.2017 год. 18.04.2017 1.44MB
Доклад за работата на комисията 18.04.2017 4.28MB
Решение № 7 на Главния директор на ДП ТСВ за класиране и определяне на изпълнител 18.04.2017 952.34KB
Договор 11.05.2017 3.77MB
Обявление за възлагане на поръчка 11.05.2017 3.89MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. 06.12.2019 1019.93KB