Услуги

Предлагани услуги

Традиция и опит

Реконструкция

Реконструкция на железния път по механизиран способ.

Среден ремонт

Среден ремонт и текущо поддържане на железния път.

Изкопно-насипни работи за изграждане на земно платно за нови ЖП линии

Изкопно-насипни

Изкопно-насипни работи за изграждане на земно платно за нови ЖП линии.

Механизирано полагане на нов железен път с последващо баластиране и нивелация

Механизирано полагане​

Механизирано полагане на нов железен път с последващо балансиране и нивелация.

Изграждане на изкуствени съоръжения по новостроящи се ЖП линии

Изграждане​

Изграждане на изкуствени съоръжения по новостроящи се ЖП линии.

Строителство на нови трамвайни и тролейбусни линии и реконструкция на съществуващи линии

Строителство 

Строителство на нови трамвайни и тролейбусни линии и реконструкция на съществуващи линии.

Електрификация на нови и съществуващи ЖП линии

Електрификация

Електрификация на нови и съществуващи ЖП линии.

Строителство на нови железопътни гари и преустройство на вече съществуващи гари

Строителство​

Строителство на нови железопътни гари и преустройство на вече съществуващи гари.

Изграждане на системи за ЖП сигнализация и телекомуникационни работи

Изграждане

Изграждане на системи за ЖП сигнализация и телекомуникационни работи

Партньори

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ДП "Пристанищна инфраструктура"
Министерство на транспорта и съобщенията
ВТУ "Тодор
Каблешков"
Scroll to Top