Сертификати

Tранспортно строителство и възстановяване ЕАД със свидетелство за регистрация на марка

ТСВ ЕАД търговска марка

ТСВ ЕАД защити своята търговска марка и фирмен знак с наименование – ТСВ ЕАД 1888, като за целта подаде заявление в Патентното ведомство в началото на 2020 година.
Патентно ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.

Свържете се с нас:

Scroll to Top