Контакти

Централно управление

Адрес:

ул. „Кирил Благоев“ 14, 1271 кв. Илиянци,
София, България

Телефон:

+359 2 892 62 37

Факс:

+359 2 838 10 25

Изпълнителен директор:

инж. Михаил Иванов

Главен счетоводител:

Светла Бочева

Email:

tsv@tsv.bg

Клон София

Адрес:

ул. „Кирил Благоев“ 14, 1271 кв. Илиянци,
София, България

Телефон:

+359 2 892 62 99

Факс:

+359 2 938 48 97

Email:

tsv-sofia@tsv.bg

Управител:

Димитър Груев

Главен счетоводител:

Тодор Цветанов

Клон Пловдив

Адрес:

ул. „Нестор Абаджиев“ № 32, пощ. кутия  89
4023 гр. Пловдив

Телефон:

+359 32 626 394

Факс:

+359 32 268 727

Email:

tsv-plovdiv@tsv.bg

Управител:

инж. Тодор Есев

Главен счетоводител:

Весела Панайотова

Клон Варна

Адрес:

ул. „Крайезерна“ № 100
с. Тополи, обл. Варна

Телефон:

+359 52 742 874

Email:

tsv-varna@tsv.bg

Управител:

инж. Димитър Стоянов

Главен счетоводител:

Галина Нейкова

Клон Горна Оряховица

Адрес:

ул. „Иван Вазов“ № 1, пощ. кутия 100
5100, гр. Горна Оряховица

Телефон:

+359 618 601 65

Факс:

+359 618 220 90

Email:

tsv-gorna@tsv.bg

Управител:

инж. Любомир Пантилеев

Главен счетоводител:

Дарина Петкова

Scroll to Top