За нас

„Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД e наследник и правоприемник на Войските на Министерството на Транспорта, днес - неоспорим лидер в железопътното строителство у нас.
„Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД е специализирана организация за строителство, поддържане и на транспортни обекти, проектантска, строителна, ремонтна предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации, железопътен превоз на товари, автомобилен превоз на пътници и товари, както и други дейности, които не са забранени от закона. 
Визията на дружеството е да бъде водещ изпълнител в железопътното строителство и изпълнител на значими инфраструктурни обекти в страната и чужбина.

Основна дейност

Отличаваме се със съвременна организация на управление и работа, висококвалифициран личен състав, широко прилагане на нови технологии.

136 години лидер в железопътното строителство в Република България

Указ на цар Фердинанд
Структурна схема ТСВ ЕАД
Структурна схема Централно управление

1500+

Изпълнени проекти

500+

Висококвалифицирани специалисти

136+

Години традиция и опит

50+

Доверени партньори

Традиции Сигурност Възможности (ТСВ)

НИЕ СТРОИМ БЪДЕЩОТО

136 години лидер в железопътното строителство в Република България

„Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД e наследник и правоприемник на Войските на Министерството на Транспорта, днес – неоспорим лидер в железопътното строителство у нас.

История

19 Век

20 Век

21 Век

Партньори

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ДП "Пристанищна инфраструктура"
Министерство на транспорта и съобщенията
ВТУ "Тодор
Каблешков"
Scroll to Top