Бъдещо поколение инженери на посещение в ТСВ ЕАД

Днес, 4-та група от 158 ДГ, Зора заедно със своите възпитателки: г-жа Найденова, г-жа Евгениева и г-жа Тончева – директор на градината посетиха ТСВ ЕАД.

Инж. Иван Омайски – заместник-изпълнителен директор на дружеството, посрещна бъдещите железничари, с Добре дошли и след кратък инструктаж по безопасност им направи обиколка в двора и ремонтното хале, където, както децата правилно отбелязаха – се “лекуват” машините.

Ентусиазъм предизвика посещението на групата в Клуба по жп моделизъм и музея на ВМТ и ТСВ ЕАД.

В заседателната зала, любознателните деца получиха интересна презентация – за основната ни дейност, етапите при ремонта и строителството на железопътна инфраструктура и любопитни подробности от ежедневната ни работа от инж. Милица Баталова – ръководител отдел „ПМО“ и майка на две от присъстващите деца.

Последна спирка от днешната разходка на децата бе жп гара Илиянци, в която бяха посрещнати много сърдечно от началника на гарата.

Scroll to Top