Новини

Новини

В деня след аварията, представители на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт - извършиха инспекция за установяване на причините за произшествието.  

Управителят на железопътната инфраструктура в България - Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), сформира работна група и възложи пряко на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, държавно дружество работило по редица възстановителни мероприятия след подобни аварии през годините, да създаде организация за незабавно стартиране на дейностите по възстановяване на щетите.