Новини

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД ПРЕМИНА УСПЕШНА РЕСЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

На 28 февруари 2023 година, след  преминат успешен ресертификационен одит, ТСВ ЕАД получи официално своите нови сертификати на системата за управление: ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството, ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда и ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

 

Цялостният одит бе извършен от фирма „Алфа Куолити" Сертификация ЕООД в Централно управление и всички клонове на дружеството в градовете – София, Пловдив, Горна Оряховица и Варна.

 Дружеството получи новите сертификати от г-н Борис Стоянов – управляващ директор на сертифицираща компания.

Изпълнителният директор на ТСВ ЕАД, инж. Иво Янакиев благодари на „Алфа Куолити" Сертификация ЕООД за добре свършената работа и подчерта, че стандартизацията е гаранция за качествено управление на всеки етап в работните процеси, пълна проследимост и прозрачност на дейностите.