Новини

ТСВ ЕАД ПОЛУЧИ ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗА ЗАСЛУГИ“ КЪМ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

На тържествено отбелязване по повод вековния юбилей на транспортната академия ВТУ „Тодор Каблешков“, проведено на 13 септември 2022 г., в присъствието на заместник- министъра на транспорта и съобщенията – инж. Красимир Папукчийски, заместник-министъра на образованието и науката - проф. д.п.н. Албена Чавдарова, представители на бизнеса, гости и партньори от научните среди, членове на Клуба на ОСЗР от ВТУ и ВМТ, много студенти и преподаватели, проф. Даниела Тодорова – ректор на училището връчи на „Транспортно строителство и възстановяване” ЕАД, в лицето на изпълнителния директор - инж. Иво Янакиев почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ“  към ВТУ „Тодор Каблешков“. 

Той прие наградата с голямо вълнение, и наред с пожеланията си за много здраве, щастие, късмет и нови успехи в отстояването на мисията си на стабилна, привлекателна и развиваща се образователна институция, не пропусна да благодари на цялото ръководство за нелеката задача – подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на една от най-важните икономически области - транспорта.