Новини

„МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МЕЖДУГАРИЕТО КРЪСТЕЦ – РАДУНЦИ С ДЪЛЖИНА 2520 М“

 „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД приключи работа по подновяването на железния път в междугарието Кръстец – Радунци.

Необходимостта от ремонта възниква поради лошото състояние на отсечката голям брой счупени и напукани траверси, разхлабени скрепления, големи междини в наставите, силно замърсена баластова призма и др. Железният път в тази отсечка е с просрочен ремонт, като такъв за последно е извършен преди 1990 година.

           За целта се извършиха мероприятия по механизирано пресяване на баластовата призма, на минимална дълбочина от 20 см под долен ръб траверс. Положеният нов железен път е безнаставов, с траверси СТ-6, с безподложно еластично скрепление SKL-14 и релси тип 60 с гъстота на траверсовата скара 1760 бр./км. с проектна скорост 65 км./ч.  По цялата дължина на участъка за подновяване се изпълни увеличаване ширината на баластовата призма пред челата на траверсите с 5 см от двете страни за напречно укрепване на железния път. Ремонтните дейности на обекта се изпълняваха в условията на влакови или влакови и електрически „прозорци“.

С изпълнението на обект „Механизирано подновяване на железния път от км 201+530 до км 204+050 с дължина 2520 м в междугарието Кръстец-Радунци“ се завърши цялостното подновяване на железния път в междугарието.

Обектът бе предаден на възложителя му НК „Железопътна инфраструктура“ в срок, през месец юни 2020 г.