Новини

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД СЪС СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКА

ТСВ ЕАД защити своята търговска марка и фирмен знак с наименование - ТСВ ЕАД 1888, като за целта подаде заявление в Патентното ведомство в началото на тази година.

Патентно ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.