Новини

ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР В ГРАД ТРОЯН

На 19 септември 2019 година, кмета на гр. Троян - г-жа Донка Михайлова и зам.- изпълнителния директор на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД - г-н Иван Омайски подписаха договор за изпълнение на обект „Реконструкция на ул. „Захари Зограф“, гр. Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея." Подписването на договора се извърши в тържествена обстановка на ул. „Захари Зограф“, в града, на която присъстваха множество официални гости и граждани.

Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде спазен съгласен договора, като началото ще бъде поставено след избора на строителен надзор на обекта.