Новини

СРЕДЕН РЕМОНТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МЕЖДУГАРИЕТО РАДУНЦИ -ДЪБОВО

На 17 септември 2019 г. „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД стартира работата си по договор „Механизиран среден ремонт на железния път по 2-ра, 3-та, 4-та и 5 -та жп линии“ - Обособена позиция№2, с възложител ДП НКЖИ.

За изпълнение на СМР – Етап II от договора –  се работи  в условията на влакови и електрически „прозорци.

Всички дейности по механизираната пресявка на междугарието се извършват от работници  на "ТСВ" ЕАД - клон Горна Оряховица и железопътна механизация на дружеството от цялата страна.