Новини

ТРАНСТРЕНД 2018 ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАНСПОРТА

ТРАНСТРЕНД 2018

ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАНСПОРТА

Официални гости на мероприятието бяха много от традиционните партньори на училището, както и представители на местната и държавна власт. Висока чест със своето присъствие оказа г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на град София. Тя разгледа изложените експонати, след което, заедно с г-н Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-жа Наргиз Гурбанова – посланик на Република Азербайджан, участва в откриването на две нови учебни лаборатории за „Електромобили“ и „ Стационарни електросъоръжения“, както и на обновен тренажорен комплекс за обучение на локомотивни машинисти за Метрополитен и БДЖ.

Програмата на събитието бе разделена на четири панела:

  1. Технологии за задвижване;
  2. Свързаност и асистиращи системи;
  3. Екология, зелена енергия, безопасност при работа;
  4. Транс билд лифт.

В четвъртия панел „Транс билд лифт“ инж. Красимир Василев – директор на дирекция "Строителство" и гл. инженер на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ изнесе лекция на тема „Подемно-транспортна техника – основа за изграждане на железопътната инфраструктура“ . На презентацията, която присъстващите проследиха с голям интерес, бяха показани множество завършени железопътни проекти на предприятието, извършени със специализирана товароподемна строителна техника като:

  • товароподемна техника при демонтаж и полагане на железен път;
  • товароподемна техника при полагане на железен път по разделен способ;  
  • товароподемна техника при разтоварване и стифиране на стар железен път;
  • товароподемна техника при товарене и разтоварване на релси;
  • товароподемна техника при монтаж и демонтаж на жп стрелки;
  • товароподемна техника при електрификация на жп линии и др

Инж. Красимир Василев благодари на организаторите на събитието и подчерта, че ДП ТСВ разчита много на младите кадри, които излизат подготвени именно от ВТУ –професионалисти в областта на транспорта и транспортната инфраструктура.