Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на смазочни препарати -масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДПТСВ

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на смазочни препарати -масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДПТСВ
Назад

Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на смазочни препарати -масла, греси и спирачни течности за потребностите на ДПТСВ

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №1/17.01.2018год. за откриване на процедурата 17.01.2018 1.47MB
Поръчка - спецификация 17.01.2018 5.52MB
Борсов договор 24.04.2018 7.73MB
Обявление за възложена поръчка 24.04.2018 3.8MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. 14.05.2020 64.96KB