Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД“

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД“
Назад

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на гориво за служебните автомобили на ТСВ ЕАД“

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата 30.03.2020 1.53MB
Обявление за поръчка 30.03.2020 3.43MB
Документация за участие 30.03.2020 113.18KB
еЕЕДОП в .pdf формат 30.03.2020 91.9KB
еЕЕДОП в .xml формат 30.03.2020 151.66KB
Протокол №1 от работата на комисията. 14.05.2020 8.32MB