Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на смазочни материали – масла, греси и спирачни течности за потребностите на ТСВ ЕАД”.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата; 23.03.2020 70.43KB
Обявление 23.03.2020 271.62KB
Документация за участие 23.03.2020 138.17KB
еЕЕДОП в .pdf формат 23.03.2020 88.98KB
еЕЕДОП в .xml формат 23.03.2020 140.11KB