Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД" /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0002/

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД" /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0002/
Назад

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти и райони на ТСВ ЕАД" /Уникален № на поръчката в регистъра на АОП: 05852-2020-0002/

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата 10.03.2020 69.09KB
Обявление 10.03.2020 285.14KB
Документация за участие 10.03.2020 362KB
еЕЕДОП в. pdf формат 10.03.2020 93.15KB
еЕЕДОП в .xml формат 10.03.2020 154.94KB
Протокол №1 от работата на комисията. 03.04.2020 3.6MB