ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” в три обособени позиции: -Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион и седемстотин и петдесет хиляди) лева. -Кредитна линия с рамер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” в три обособени позиции: -Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион и седемстотин и петдесет хиляди) лева. -Кредитна линия с рамер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.
Назад

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” в три обособени позиции: -Комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане. -Издаване на банкови гаранции с общ лимит до 1 750 000.00 (един милион и седемстотин и петдесет хиляди) лева. -Кредитна линия с рамер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение 04.02.2015 63.6KB
Oбявление 04.02.2015 132.46KB
Документация 04.02.2015 678KB
Финансов отчет на ДП ТСВ за 2013 г. 04.02.2015 2.42MB
Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП 04.02.2015 1.37MB
Разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП 04.02.2015 1.02MB
Протокол №1 04.02.2015 7.3MB
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти 20.02.2015 1.11MB
Протокол №2 27.02.2015 8.89MB
Протокол №3 27.02.2015 6.58MB
Решение за класиране и определяне на изпълнител на поръчката 27.02.2015 1.74MB
Договор № Д-35/31.03.2015 г. за комплексно банково обслужване по разплащателни сметки и картово разплащане 16.04.2015 12.83MB
Решение № 15 от 20.07.2015 год. за прекратяване по чл.39, ал.2, т.3, буква 20.07.2015 1.56MB
Решение № 16 от 20.07.2015 год. за определяне на изпълнител по чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП 20.07.2015 633.5KB
Дотовор рег. № Д-133 от 14.08.2015 год. за позиция 3 Кредитна линия с размер до 750 000.00 (седемстотин и петдесет хиляди) лева 20.07.2015 11.21MB
Информация по реда на чл. 22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 04.05.2015 432.16KB
Информация по реда на чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 03.06.2015 434.77KB
Информация по реда на чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 02.07.2015 429.34KB
Информация по реда на чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 04.08.2015 455.03KB
Информация по реда на чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 02.09.2015 459.78KB
Информация по реда на чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 15.10.2015 432.74KB
Информация по реда на чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 06.11.2015 636.23KB
Информаяция по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 13.01.2016 655.52KB
Информация по реда на чл.22б, ал 2, т.14 от ЗОП (кредитна линия) 22.01.2016 488.87KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП (кредитна линия) 09.02.2016 474.55KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 09.02.2016 609.29KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 10.03.2016 558.36KB
Информация по реда на чл.22б,ал.2, т.14 от ЗОП 10.02.2016 434.08KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 20.06.2016 432.74KB
Ингормация по реда на чл. 22 б, ал.2, т.14 от ЗОП 22.06.2016 440.1KB
Обявление за приключване на договор 23.04.2018 558.36KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (Позиция №3 - кредитна линия) 21.08.2018 1.08MB