ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”
Назад

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение 08.10.2014 64.49KB
Обявление 08.10.2014 131.77KB
Документация 08.10.2014 781KB
Разяснение по документацията за участие, на основание чл.29, ал.2 от ЗОП 23.10.2014 776.5KB
Протокол № 1 от заседание на комисията 11.11.2014 4.89MB
Протокол № 2 от заседание на комисията 25.11.2014 8.19MB
Съобщение за отваряне на ценова оферта 25.11.2014 742KB
Протокол № 3 от заседание на комисията 09.12.2014 4.28MB
Решение за прекратяване 09.12.2014 75.06KB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП 24.08.2015 388.08KB