ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 г.”;

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 г.”;
Назад

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.11 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 г.”;

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 5/12.05.2015 г. 12.05.2015 1.44MB
Поръчка спецификация № 1/12.05.2015 г. 12.05.2015 2.84MB
Борсов договор 26.06.2015 4.73MB
Обявление за възложена поръчка 26.06.2015 2.36MB
Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 06.08.2015 490.55KB
Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 16.10.2015 455.88KB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 18.01.2016 1.17MB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 01.02.2016 431.42KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 06.07.2016 1.42MB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП 19.10.2016 1.4MB