Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.13 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на юридически услуги на Държавно предприятие " Транспортно строителство и възстановяване"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.13 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на юридически услуги на Държавно предприятие " Транспортно строителство и възстановяване"
Назад

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.13 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на юридически услуги на Държавно предприятие " Транспортно строителство и възстановяване"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение за откриване на процедурата 30.06.2015 2.33MB
Покана за участие . 30.06.2015 2.97MB
Протокол от заседанието на комисията от 13.07.2015 год. 14.07.2015 3.23MB
Доклад от работата на комисията от 13.07.2015 год. 14.07.2015 2.07MB
Решение №14/13.07.2015 год. за определяне на изпълнител 14.07.2015 579.23KB
Договор 22.07.2015 4.42MB
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 19.10.2015 386.54KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 28.03.2016 345.86KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 28.04.2016 333.29KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП 05.10.2016 1.55MB