Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /маркирано дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 год."

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /маркирано дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 год."
Назад

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление /маркирано дизелово гориво, предназначено за изгаряне в стационарни горивни инсталации/ за нуждите на ДП ТСВ през 2015 год."

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 06.07.2015 2.1MB
Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП 06.07.2015 1.34MB