Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на петролни продукти - масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на петролни продукти - масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ"
Назад

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на петролни продукти - масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №17 от 21.07.2015 21.07.2015 1.44MB
Поръчка-спецификация 21.07.2015 4.03MB
Борсов договор 01.09.2015 6.54MB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т.14 от ЗОП 22.01.2016 465.21KB
Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 02.02.2017 1.06MB