Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на петролни продукти – масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ.

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на петролни продукти – масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ.
Назад

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на петролни продукти – масла, греси и спирачна течност за нуждите на ДП ТСВ.

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП 26.01.2016 540.95KB
Информация по реда на чл. 22б, ал. 2, т.15 от ЗОП 26.01.2016 1.46MB