Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление за потребностите на ДП ТСВ”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление за потребностите на ДП ТСВ”
Назад

Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за дизелови двигатели и газьол за отопление за потребностите на ДП ТСВ”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №2/24.02.2017 год., за откриване на процедура 24.02.2017 1.58MB
Поръчка - спецификация 24.02.2017 2.71MB
Борсов договор 31.03.2017 4.68MB
Обявление за възлагане на поръчка 31.03.2017 3.77MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 31.01.2020 1.31MB