Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет " Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ"

  • Начало
  • Профил на купувача
  • Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет " Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ"
Назад

Процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет " Зареждане на горива чрез кредитни карти за безналично плащане, за автомобилите, собственост на ДП ТСВ"

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение №3/24.02.2017 за откриване на процедура [ 24.02.2017 1.8MB
Поръчка - спецификация 24.02.2017 7.17MB
Приложение №1 към Поръчка - спецификация 24.02.2017 2.65MB
Борсов договор 31.03.2017 12.27MB
Обявление за възлагане на поръчка 31.03.2017 3.93MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 16.03.2020 77.95KB