ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”

  • Начало
  • Профил на купувача
  • ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”
Назад

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение – общежитие с адрес: гр. София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, предоставен за ползване и управление на ДП ТСВ”

Тип файл Описание Дата на публикуване Размер на файл
Решение № 6/27.03.2017 год., за откриване на процедурата 27.03.2017 1.04MB
Обявление от 27.03.2017 год. 27.03.2017 4.01MB
Документация за участие . 27.03.2017 764.25KB
Стандартен образец на ЕЕДОП. 27.03.2017 565.05KB
Протокол №1 от работата на комисята 25.042017 4.6MB
Съобщение за отваряне на ценови предложения 25.042017 493.01KB
Протокол № 2 от работата на комисията 02.05.2017 2.13MB
Решение №8/03.05.2017 г. за определяне на изпълнител 04.05.2017 702.88KB
Решение №9/19.06.2017 г. за определяне на изпълнител 19.06.2017 615.86KB
Решение №10/05.07.2017 г., за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка [05.07.2017] 05.07.2017 647.78KB
Обявление за възлагане на поръчка 20.07.2017 3.42MB